Mikroskop

I dette tema vil vi se nærmere på et af de redskaber som kan give meget mere liv i biologi.


Hvilket mikroskop

Som det allerførste, SKAL man overhovedet have mikroskoper i biologilokalet?

JA, selvfølgelig skal man det! Der er så store områder i biologien, som man kun kan arbejde praktisk med, når man har mikroskoper til rådighed, og så er det også et lovkrav!
Eleverne skal i samarbejde med andre designe, opstille og gennemføre undersøgelser. Derfor skal eleverne have viden om biologiske undersøgelsesmetoder, herunder indsamling af dyr og planter, dissektion, observation bl.a. gennem stereolup og mikroskop, fysisk-kemiske målinger, dyrkningsforsøg og fysiologiske forsøg.
Fælles Mål: Undersøgelseskompetencen

Hvad er et mikroskop?

De mikroskoper vi bruger i biologiundervisningen, går under betegnelsen lysmikroskoper.
Et mikroskops opgave er at synliggøre det der findes i mikroverdenen, altså det der måles i mikrometer (En mikrometer er en milliontedel meter, dvs. 0,000.001 m). En gennemsnitlig cellekerne i en pattedyrscelle er mellem 5 og 10 mikrometer (μm).
For fx at se en cellekerne, skal man kunne se igennem cellen, det kræver for det første, at vi har et rigtig tyndt lag af celler og allerhelst kun en enkelt celle, samt at vi laver en gennembelysning, dvs. at vi lyser nedefra og op igennem objektet, så man tydeligt kan se, hvad der er inde i cellerne.
Så for at vi har med et mikroskop at gøre, som kan bruges til de krav som der er omkring undersøgelser i folkeskolen, skal mikroskopet have 400-600 x forstørrelse samt underbelysning.


Hvad skal man så vælge?

Først og fremmest et mikroskop med 400 - 600 x forstørrelse. Ofte støder man på mikroskoper med op til 1000 x forstørrelse. Hvis man vil bruge de 1000 x, skal det man ser på være skåret ultratyndt, her skal der bruges en mikrotom. Der ud over skal der bruges immersionsolie mellem objektet og objektivet. Alt i alt utrolig meget besvær, som nok ikke helt kan betale sig, når man er på folkeskole niveau.
For at få mest ud af mikroskopet, skal det være udstyret med et krydsbord. Krydsbordet gør at det er let at bevæge sig rundt i det man ser på. Der ud over vil det også være optimalt med præparatsikring, så man ikke knækker hverken dæk- eller objektglasset, hvis man kører det helt op i objektivet.
Overvej digitale mikroskoper. Med kommunikationskompetencen i tankerne kan det anbefales at anskaffe digitale mikroskoper, så eleverne kan tage billeder eller optage videoer af det de ser, så de senere kan bruge det til rapporter, hjemmesider, Youtube videoer osv. Hvis mikroskopet også er udstyret med en skærm kan eleverne let lave mikroskoperingen sammen og diskutere det de finder, alt sammen for at styrke kommunikationskompetencen.

  • Min 400x forstørrese
  • Krydsbord
  • præparatsikring
  • Underlys
  • Digitale muligheder


OBS: Ikke alle mikroskoper er et mikroskop!
Mange steder kan man købe forskellige digitale "mikroskoper" til en billig pris. Ofte har de intet med et lysmikroskop at gøre, de er reelt bare et webkamera med zoom, hvor der ikke er mulighed for gennemlysning og hvor forstørrelsen kun når 400 x, hvis der bruges digital zoom, hvilket vil give et kornet og reelt ubrugeligt billede af fx celler og organeller.
Et ok mikroskop til skolebrug ligger fra 1500,- og op efter.